Vrijwilligers - ALKMAARFREEDOMHOUSE

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Vrijwilligers

Het project Alkmaar Freedom House kan alleen maar slagen als er dagelijks goed gemotiveerde en kundige vrijwilligers aanwezig zijn om de vluchtelingen gastvrij tegemoet te treden. En heel belangrijk: de vrijwilligers die dagelijks dit werk voor onze geliefde stad Alkmaar doen, zich moreel en daadwerkelijk gesteund voelen door de stad. Nu zich al 150 vrijwilligers hebben aangemeld, is de goede uitvoering van het project binnen bereik.
 
Herkenbaarheid  vrijwilligers
De vrijwilligers zullen een zichtbare badge dragen waar hun voornaam op staat. Om privacyredenen wordt vermelding van achternamen vermeden.


Koffie en thee
Koffie en thee zal doorlopend beschikbaar zijn; dit is ons gebaar aan vluchtelingen om hen welkom te laten voelen. De Vrijheidskerk is immers een gastvrije plek waar iedereen welkom is. Vrijwilligers staan klaar om de gasten te begeleiden.


Taalcafé
Het Taalcafé van Alkmaar Freedom House is de verbindende factor binnen ons project. De vrijwilligers die dit begeleiden nemen ter voorbereiding deel aan workshops die aangeboden zijn door Bibliotheek Kennemerwaard. Er wordt gebruikt gemaakt van educatief leesmateriaal, dat wordt uitgegeven door de Stichting Lezen en Schrijven.


Praktische en geestelijke ondersteuning
Gebleken is dat er bij vluchtelingen allerlei vragen van praktische aard opkomen. Onze vrijwilligers proberen zoveel mogelijk hierbij te helpen en begeleiden. Daarnaast is er dagelijks een team van geestelijke professionele begeleiding beschikbaar om, waar nodig en mogelijk, antwoord te geven en hulp te bieden.

Oproep voor meer vrijwilligers
Aanmelden als vrijwilliger blijft mogelijk. Informatie kan worden ingewonnen bij andere vrijwilligers in de Vrijheidskerk en/of via dit e-mailadres info@alkmaarseraadvankerken.nl.
Gebruik dit digitaal aanmeldingsformulier, alleen dan kunnen wij uw aanmelding in behandeling nemen.

Aanmeldingsformulier:

 Nederlands Frans Arabisch
 Engels Duits Farsi

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

 Gastvrouw/heer - koffie en thee Beheer orde/schoonmaak
 Taalcafé - ontmoeting Uw suggestie:
 Pastoraat

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu