Vluchtelingen - ALKMAARFREEDOMHOUSE

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Vluchtelingen

De meeste vluchtelingen die in de AZC’s in Alkmaar verblijven komen uit Syrië, een kleiner deel uit Eritrea en Irak en een nog kleiner deel is afkomstig uit diverse andere landen. Onder deze vluchtelingen bevinden zich gezinnen, maar ook alleenstaande mannen en vrouwen. Een aantal daarvan heeft al een tijdelijke verblijfsstatus, maar anderen zijn nog in afwachting daarvan. Allen hopen op asiel in Nederland.

‘Het zal je maar gebeuren’
Zó ver van huis, familie en vrienden. Alles, vaak plotseling, achtergelaten en vertrokken vanwege oorlogsgeweld of vervolging, zonder financiële middelen. Hun zorg is onze zorg.
Het leren van de Nederlandse taal en cultuur is noodzakelijk. Maar ook kennis opdoen van en begrip opwekken voor elkaars culturele achtergrond is een belangrijke wens. In de AZC’s maakt dat deel uit van het programma-aanbod, maar juist de toegankelijke opzet van ons project ‘Alkmaar Freedom House’ zal een informele en vriendelijke aanvulling hierop zijn.

Talen
In Syrië en Irak wordt, net als in Marokko, Arabisch gesproken. In Iran en Afghanistan spreekt men Farsi. In Eritrea is de situatie heel anders, maar liefst 47% van de bevolking is analfabeet. De overheid van Eritrea gebruikt twee werktalen: Arabisch en Tigrinya. Vijftig procent van de bevolking spreekt Tigrinya. Andere talen in Eritrea zijn onder andere Hidareb en Kunama.
Voor de communicatie vanuit het project Alkmaar Freedom House is gekozen voor twee vreemde talen: Arabisch en Engels. In beperkte mate zal documentatie in Tigrinya worden uitgevoerd.
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu